Στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, υπηρετεί ένας Εισαγγελέας Εφετών (ο Διευθύνων την Υπηρεσία) και τρεις Αντεισαγγελείς Εφετών.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2728 Τεύχος Β του Έτους 2015, η Γραμματεία της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης συγκροτείται ως εξής:

 • Διεύθυνση Γραμματείας
  • Γραφείο Επιμελητών
  • Γραφείο Πληροφορικής
 • Τμήμα Γραμματείας – Εκτέλεσης
 • Τμήμα Προσδιορισμού

Τμήμα Γραμματείας – Εκτέλεσης

Το τμήμα Γραμματείας – Εκτέλεσης ασχολείται με τα εξής θέματα:

 • Τήρηση πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
 • Καταχώρηση όλων των εισερχόμενων εγγράφων και δικογραφιών.
 • Παράδοση των εισερχόμενων σε αρμόδιο Εισαγγελέα ή Γραμματέα της υπηρεσίας.
 • Διεκπεραίωση μεταγωγών κρατουμένων για δικαστήρια εκτός Εφετείου Κρήτης.
 • Διεκπεραίωση δικαιολογητικών αμοιβών πραγματογνωμόνων.
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων για λήψη εγγυοδοσίας, κατασχεθέντων ποσών και αντικειμένων στα πλαίσια εκτέλεσης δικαστικής απόφασης.
 • Επιβολή και άρση περιοριστικών όρων από Δικαστική Απόφαση ή Βούλευμα.
 • Εκτέλεση πάσης φύσεως Δικαστικών Αποφάσεων και Βουλευμάτων.
 • Διαχείριση Φυγοποίνων – Φυγοδίκων.
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης, Αιτήσεων Δικαστικής Συνδρομής και αιτημάτων για έκδοση στην αλλοδαπή.
 • Καταχώρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων δικαστικής συνδρομής από και προς την αλλοδαπή

Τμήμα Προσδιορισμού

Το τμήμα Προσδιορισμού ασχολείται με τα εξής θέματα:

 • Προσδιορισμός Δικαστηριών, σύνταξη εισαγωγικών εγγράφων, σύνταξη και αποστολή κλήσεων
 • Έλεγχο χρόνου παραγραφής υποθέσεων
 • Έλεγχο χρόνου προσωρινής κράτησης κρατουμένων
 • Παραλαβή και συσχέτιση αιτήσεων
 • Συγκρότηση καταλόγου επιλογής Ενόρκων για Μεικτό Ορκωτό Εφετείο