Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων ενόψει διενέργειας Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών 8ης Οκτωβρίου 2023

Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων ενόψει διενέργειας Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών 8ης Οκτωβρίου 2023

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 46330/22-9-2023 αποφάσεως του Τμήματος Λειτουργίας & Επιθεωρήσεως Δικαστηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναστέλλονται οι εργασίες των Ποινικών Δικαστηρίων της Χώρας από 04-10-2023 έως και 11-10-2023.

Σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών, η αναστολή παρατείνεται μέχρι και την 18-10-2023.

Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση της έναρξης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Κρήτης.

Ποινικές δίκες οι οποίες θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την 4η Οκτωβρίου 2023 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα, θα συνεχιστούν μετά την 18η Οκτωβρίου 2023.