Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων ενόψει διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων ενόψει διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με το με ΑΔΑ Ρ1ΟΡΩ-ΧΛΡ έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων από 05 έως 12 Ιουνίου 2024 εν όψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.