ΑΠ 1520/2023. Έκδοση αλλοδαπού στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας.

Αίτημα έκδοσης από Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας. Εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, καθώς και των διατάξεων περί έκδοσης του ΚΠΔ. Παραίτηση από ένδικο μέσο.

Continue ReadingΑΠ 1520/2023. Έκδοση αλλοδαπού στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας.

End of content

No more pages to load